Anmäl dig här

8 september 2023 11:30-14:00Arevo

Agenda - Nätverksträff QA

11:30

Lunch (OBS! Egen lunchlåda medtages)

12:00

Kvalitetssystem

Hur bygger man kvalitetssystem?

Ansvarig för mötet är Emelie Nordlinder (Arevo)

Read more

QA-nätverket Umeå

Fokus - Kvalitetssystem 

Hur bygger man kvalitetssystem?
Förslag till diskussionspunkter:
* Hur gör ni?
* Vad kan förbättras?
* Vad ska man tänka på när man bygger kvalitetssystem?
* Vad ska ingå?
PS. Om det finns intresse av att kika på Arevos lokaler så finns det möjlighet att göra det efter träffen.

Om QA-nätverket 

Inom Life Science och tillverkande läkemedel- och livsmedelsindustri finns och tillkommer allt fler lagar, krav och guidelines att förhålla sig till. Samtidigt blir en del av dem mer harmonierade, vilket möjliggör ett givande kunskapsutbyte mellan olika verksamheter.

I framtiden kommer sannolikt även hållbarhets- och miljöfrågor få allt större uppmärksamhet och inflytande över hur man tillverkar och distribuerar, vilket också lär påverka hur man arbetar med kvalitetsfrågor.

Även om Umeå har flera företag inom dessa branscher så kan man ofta vara ganska ensam, eller få, inom kvalitetsverksamheten på sitt företag.
Därför vore det en fördel för oss om vi lokalt kan få till ett nätverk för kvalitetsfrågor, för att dela erfarenhet, information och tips.

Nätverket är öppet för alla. Välkommen att anmäla dig och delta!

Organized by

Umeå Biotech Incubator
christin.grundstrom@ubi.se